รัฐบาลอนุมัติเพิ่มสิทธิ์ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

รัฐบาลเห็นชอบเพิ่มจำนวนการลงทะเบียนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” อีก 1 ล้านสิทธิ์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564ให้กับประชาชน และจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งเลื่อนเวลามาจาก

วันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมาขณะเดียวกัน และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนที่ทำการจองห้องพักผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”ก่อนช่วงปีใหม่ เกิดความกังวลใจในการเดินทาง

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ์!! 'เราเที่ยวด้วยกัน'  ลงทะเบียนวันไหน-ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง!?

ซึ่งทางสมาคมโรงแรมมีความเห็นว่า เปิดให้เลื่อนการเดินทางได้ 6-12 เดือนได้

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ประชาชนจะต้องทำความเข้าใจก่อนทำการลงทะเบียนในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”ได้อย่างถูกต้อง มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชนทั่วไป

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. รอรับข้อความ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนว่าสำเร็จ

3. Download + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตั้ง” ซึ่งเป็นแอปฯ หลักในการใช้จ่าย

4.จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (60%) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม หรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือทางOnline Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ

5. ได้รับ Voucher สำหรับ check-in โรงแรม

6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

8. Check-out ออกจากที่พัก

9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

10.ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการณ์)

กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อทำการ check out แล้ว เท่านั้น

วิธีเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" แนะ 7 ขั้นตอนการใช้สิทธิ์สำหรับประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและรับสิทธิ์

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

5. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยีนยันตัวตนบน App เป่าตัง(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

งื่อนไขอัพเดตล่าสุด “เราเที่ยวด้วยกัน”

1. ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพักจากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน(Room night) ต่อ 1 สิทธิ เพิ่มเป็น 15 คืนต่อ 1สิทธิ

2. ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00 -21.00 น. เป็นเวลา 06.00 – 24.00 น.

3. เพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการจากเดิม 5 ล้านคืนเป็น 6 ล้านคืน (จำนวนห้องที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-voucher แต่ไม่อุดหนุนเรื่องค่าที่พัก)

4. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการถึง 30เมษายน 2564

5. เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้

6. อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (E-Voucher) ด้ ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่งภาคท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ

7.ปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากเดิมรัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่สูงสุดไม่เกิน2,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ภาคท่องเที่ยวพึ่งพารายได้จากนักท่อง

“เที่ยวต่างชาติสูง ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย

8. กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เปิดเทคนิควิธีลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" เริ่ม 15 ก.ค. 2563 นี้ - MoneyHub

เงื่อนไขสำหรับโรงแรม “เราเที่ยวด้วยกัน”

กลุ่มที่ 1 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

กลุ่มที่ 2 ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ซึ่งมีผลผ่อนผันถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สามารถเข้าร่วมโครงการได้

กลุ่มที่ 3 อนุมัติในหลักการ แต่ต้องหารือรายละเอียดกับกระทรวงการคลังต่อไป คือ โรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และอยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากร โดยเฉพาะจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้อง จะได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องรอหารือกับ์กระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดต่อไป

เปิด 7 ขั้นตอนลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" กรุงไทยมั่นใจระบบไม่ล่ม

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
112 (1) covid 19 (1) DACA (1) DACA (Deferred Action of Childhood Arrivals) (1) Dreamer (1) hot (3) pornhub (1) pornhub award (1) Pornhub Awards (1) กาละแมร์ (2) ข่าว (2) ข่าวประจำวัน (3) ข่าวโควิด (3) คำค้นหายอดนิยม (1) คำค้นหายอดนิยมในไทยประจำปี 2563 (1) จุดเสี่ยงในการระบาดละลอกใหม่ (1) ชาวเมียนมา (1) น้องชมพู่ (2) บ้านโป่ง (1) ประท้วงฮ่องกง (1) ปารีณา (1) ผู้ติดเชื้อย่านประชาชื่น (1) พม่า (1) พระมหาสมปอง (1) พระมหาไพรวัลย์ (1) พส. (1) ฟาร์มเฟส (1) รพ.แม่สอด (1) ลุงพล (1) วัคซีน covid 19 (1) สวมสิทธิ์ทุเรียนเพื่อนบ้าน (1) สั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็ง (1) หวย (2) หวยดังงวดนี้ (4) อนุทิน (1) อัพเดทโควิด (1) เชียงใหม่ (2) เพิ่มทุเรียนถือเป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (1) เลขเด็ดงวดนี้ (1) โควิคด-19 (7) โควิด (30) โควิด-19 (3) โควิด19 (18) โควิดประชาชื่น (1) ไทยไปดวงจันทร์ (1)