ราชทัณฑ์แจงพักโทษ “สรยุทธ”คุณสมบัติครบ

ราชทัณฑ์แจงพักโทษ “สรยุทธ”คุณสมบัติครบ

สองมาตรฐาน แม้ว่า นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรเล่าข่าวชื่อดัง จะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกมาแล้ว แต่ก็กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ว่าขณะที่ นายสรยุทธ ถูกคุมขังนั้นได้รับการปฏิบัติแบบสองมาตรฐานหรือไม่ ร้อนถึงราชทัณฑ์ต้องออกโรงชี้แจงด่วน พร้อมย้ำอดีตพิธีกรเล่าข่าวไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่ต่างจากนักโทษคนอื่นเลย

การพักการลงโทษ ด้าน นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงดังกล่าวว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์เคยชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของ นายสรยุทธ ว่าเป็นไปตามประโยชน์ของผู้ต้องขัง ตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด 

ราชทัณฑ์แจงพักโทษ “สรยุทธ”คุณสมบัติครบ02

ให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดทุกราย โดยได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษ และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ข้อ17 วรรคสอง และข้อ18รวมถึงมาตรา 52 ของพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ที่ให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดทุกรายที่แสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ มีความก้าวหน้าในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น การลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษ

เรื่องเล่าชาวเรือนจำ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต่อด้วยว่า อย่างกรณี นายสรยุทธ นั้น ได้รับประโยชน์ดังกล่าวจากการทำหน้าที่ผลิตสื่อ “เรื่องเล่าชาวเรือนจำ” และ “กำลังใจสู่ชาวเรือนจำ” เผยแพร่ให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นการผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดวิตกกังวลของผู้ต้องขัง

ราชทัณฑ์แจงพักโทษ “สรยุทธ”คุณสมบัติครบ03

ได้รับพระราชทานอภัยโทษ นอกจากนี้ โครงการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นที่ นายสรยุทธ ได้รับ เป็นโครงการสำหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป จำคุกครั้งแรกที่ได้รับโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ และเหลือโทษที่ต้องได้รับต่อไปอีกไม่เกิน 5 ปี นายสรยุทธ มีกำหนดโทษตามคำพิพากษา 6 ปี 24 เดือน ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ทั้ง 2 รอบ 

คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ คงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด 3 ปี 6 เดือน 20 วัน เมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้ว นายสรยุทธ จึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก 2 ปี 4 เดือน 14 วัน จึงถือว่ามีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ และได้รับการปล่อยตัว โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไลอีเอ็ม และต้องประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน 

ราชทัณฑ์แจงพักโทษ “สรยุทธ”คุณสมบัติครบ04

พฤติการณ์การกระทำความผิด ต่อข้อถามที่ว่าการพักโทษของอดีตพิธีกรเล่าข่าว เข้าข่ายสองมาตรฐานหรือไม่นั้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยว่า กรมราชทัณฑ์มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจน นอกจากจะพิจารณาที่ความประพฤติ และการทำประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระทำความผิด ความรุนแรงของคดี และการกระทำความผิดที่ได้กระทำมาก่อนแล้วด้วย 

ผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้น พร้อมกับยืนยันว่า การพิจารณาการพักโทษนั้นไม่ได้เป็นการพิจารณาจากกรมราชทัณฑ์เพียงหน่วยงานเดียว ต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นจากคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม

เครดิตภาพ : สยามรัฐ, ข่าวสด, อินสตราแกรม : sorrayuth9111

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
112 (1) covid 19 (1) DACA (1) DACA (Deferred Action of Childhood Arrivals) (1) Dreamer (1) hot (3) pornhub (1) pornhub award (1) Pornhub Awards (1) กาละแมร์ (2) ข่าว (2) ข่าวประจำวัน (3) ข่าวโควิด (3) คำค้นหายอดนิยม (1) คำค้นหายอดนิยมในไทยประจำปี 2563 (1) จุดเสี่ยงในการระบาดละลอกใหม่ (1) ชาวเมียนมา (1) น้องชมพู่ (2) บ้านโป่ง (1) ประท้วงฮ่องกง (1) ปารีณา (1) ผู้ติดเชื้อย่านประชาชื่น (1) พม่า (1) พระมหาสมปอง (1) พระมหาไพรวัลย์ (1) พส. (1) ฟาร์มเฟส (1) รพ.แม่สอด (1) ลุงพล (1) วัคซีน covid 19 (1) สวมสิทธิ์ทุเรียนเพื่อนบ้าน (1) สั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็ง (1) หวย (2) หวยดังงวดนี้ (4) อนุทิน (1) อัพเดทโควิด (1) เชียงใหม่ (2) เพิ่มทุเรียนถือเป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (1) เลขเด็ดงวดนี้ (1) โควิคด-19 (7) โควิด (30) โควิด-19 (3) โควิด19 (18) โควิดประชาชื่น (1) ไทยไปดวงจันทร์ (1)