อัพเดตสถานการณ์โควิด 19 – ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

1.ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิต 19 วันนี้ 

ศบค. รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ใน

ประเทศไทยในวันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนี้

 -ผู้ป่วยรายใหม่ 249 ราย

 -ผู้ป่วยยืนยันสะสม 10,547 ราย

 -หายป่วยแล้ว 6,566 ราย

 -เสียชีวิตสะสม 67 ราย

2.เปิดเกณฑ์ตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี!

“อนุทิน” ย้ำทุกคนตรวจฟรี ถ้าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทางรัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนโรคควบคุม ป้องกันโรค และจัดเตรียมมาตรการสนับสนุนต่างๆเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด ซึ่งทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยจะได้รับตรวจการคัดกรองโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่คนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาล โดยเกณฑ์การตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI iaunann Patient Under Investigation vaNSu ควบคุมโรค คือ ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ประวัติมีไข้/อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.ช่วง14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1.1 เดินทางไปยัง มาจาก หรืออยู่อาศัยในประเทศที่มี   การรายงานโรคในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

1.2 สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

1.3 ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนเช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อโคสิด 19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

1.4 ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2.แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “หากมีอาการเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์นี้ รวมถึงกรณีที่ท่านสงสัยหรือไม่แน่ใจ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและวาง

แนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของท่าน อย่านิ่งนอนใจหรือประมาทว่าตัวเองไม่น่าจะติดเชื้อ หากท่านมีประวัติเกี่ยวข้องกับพื้นที่ระบาดหรือสัมผัสกับบุคคลที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด แม้จะไม่มีอาการอะไรก็ขอให้ไปพบแพทย์ก่อน ถ้าท่านไม่ติดเชื้อ ท่านก็จะได้สบายใจว่าไม่ติด แต่หากตรวจพบเชื้อ ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่เนิ่นๆ โดยกระบวนการ

ทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย” นายอนุทิน กล่าว

ทั้งนี้ สปสช.จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองโควิด-19แก่คนไทยทุกคน สำหรับกลุ่มแรงงานต่างชาตินั้น ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 ไว้แล้ว ดังนั้น หากท่านมีลูกจ้างแรงงานต่างชาติหรือรู้จักกับแรงงานต่างชาติที่พักอาศัยใกล้บ้านท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็สามารถแจ้งให้ไปรับการตรวจคัดกรองได้ฟรีเช่นกัน และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

3.สาธารณสุขเร่งระดมการผลิตหน้ากากอนามัย

สธ.เพิ่งตื่น ให้ อภ.เพิ่มสายการผลิตหน้ากากอนามัยอีก 5สาย เริ่มเดินเครื่อง มี.ค. ก่อนเต็มสูบ พ.ค. “พี่ศรี” ข้องใจ เอกชนผลิตเองหายไปไหน เตรียมร้องผู้ตรวจฯ คุ้ย เมื่อวันที่ 10 มกราคม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด อภ.ชุดใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ม.ค. ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดซื้อเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มสายการผลิต จำนวน 5 สาย รวมเป็น6 สายการผลิต สามารถผลิตหน้ากากได้วันละ 489,000 ชิ้น เริ่มทยอยเปิดการผลิตในเดือน มี.ค.นี้ หรือประมาณ 10 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยหน้ากากอนามัยที่ผลิตเพิ่มขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำลังการผลิตในประเทศที่จะเสริมความมั่นคงทางการแพทย์ได้ และเป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตหน้ากากอนามัยของไทย โดยสายการผลิตหน้ากากอนามัยที่เพิ่มขึ้นทั้ง 5 สายการผลิตนี้ จะทยอยเปิดทำการผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2 สายการผลิต และครบทั้ง 5 สายการผลิตภายในเดือนพฤษภาคม” นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า อภ.ได้วางแผนจะร่วมกับภาคเอกชนในประเทศขยายกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยภายใต้มาตรฐานเดียวกับ อภ. โดยในเดือน มี.ค. จะสามารถผลิตได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 500,000 ชิ้นต่อวัน รวมทั้งจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพและเพียงพอในการใช้งาน รวมทั้งมีราคาที่เหมาะสม

4.ได้เฮ!ตลาดกุ้งหายป่วย ล็อตแรก 292 คน กลับที่พัก 

บุคลากรทางการแพทย์โชว์ศักยภาพรักษาหายล็อตใหญ่ 292 คน ปล่อยตัวแรงงานกลับสู่ตลาดกลางกุ้ง คาดสิ้นเดือนนี้กลับมาเปิดได้เหมือนเดิม

5.ไม่กลัวโควิด ตร.รวบผีพนันศรีราชาลอบตั้งวงเล่นไพ่ป๊อกเด้ง

พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ พลวงษ์ศรี ผกก.สภ.ศรีราชาจ.ชลบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมนักพนักจำนวน 9ราย ที่บริเวณห้องเช่าไม่มีชื่อ เลขที่ 244/6 หมู่ 10 ต.บางพระอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมเล่นการพนันอยู่ภายในห้องพักดังกล่าวจับบ่อนป๊อกเด้งศรีราชา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคาะประตูห้องที่ได้รับแจ้ง พอมีคนเปิดประตูออกมาพบนักพนันกำลังล้อมวงนั่งเล่นพนันไพ่ป็อกแปดป๊อกเก้า จึงแสดงตัวเข้าจับกุมนักพนันทั้งหมด พร้อมของกลางไพ่ป็อก จำนวน 1 สำรับ เงินสดจำนวน 280 บาท ผ้าปูการเล่นจำนวน 1 ผืน โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเล่นการพนันกันจริง โดยมี นายเซเรรัด กิม อายุ 38 ปี สัญชาติกัมพูชา ยอมรับว่าเป็นเจ้ามือ และนางสมพร สิทธิดำรง อายุ 51 ปี รับเป็นเจ้าบ้าน และนักพนันอีก 7 ราย นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย แจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยเอาทรัพย์สินกันและกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน 2548 อย่างไรก็ตาม ในการจับกุมครั้งนี้มีการวัดอุณหภูมิเบื้องต้นทั้งหมดไม่พบว่ามีอุณหภูมิที่สูงเกินกำหนด จึงนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่า ทั้งหมดได้รู้จักกัน และได้พักอาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว ในวันหยุดจึงชักชวนกันมาเล่นไพ่กันสนุกๆ โดยลืมคิดว่าอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
112 (1) covid 19 (1) DACA (1) DACA (Deferred Action of Childhood Arrivals) (1) Dreamer (1) hot (3) pornhub (1) pornhub award (1) Pornhub Awards (1) กาละแมร์ (2) ข่าว (2) ข่าวประจำวัน (3) ข่าวโควิด (3) คำค้นหายอดนิยม (1) คำค้นหายอดนิยมในไทยประจำปี 2563 (1) จุดเสี่ยงในการระบาดละลอกใหม่ (1) ชาวเมียนมา (1) น้องชมพู่ (2) บ้านโป่ง (1) ประท้วงฮ่องกง (1) ปารีณา (1) ผู้ติดเชื้อย่านประชาชื่น (1) พม่า (1) พระมหาสมปอง (1) พระมหาไพรวัลย์ (1) พส. (1) ฟาร์มเฟส (1) รพ.แม่สอด (1) ลุงพล (1) วัคซีน covid 19 (1) สวมสิทธิ์ทุเรียนเพื่อนบ้าน (1) สั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็ง (1) หวย (2) หวยดังงวดนี้ (4) อนุทิน (1) อัพเดทโควิด (1) เชียงใหม่ (2) เพิ่มทุเรียนถือเป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (1) เลขเด็ดงวดนี้ (1) โควิคด-19 (7) โควิด (30) โควิด-19 (3) โควิด19 (18) โควิดประชาชื่น (1) ไทยไปดวงจันทร์ (1)