ประเทศไทยไปต่อ จุรินทร์ 2021 ไทยเผชิญ 3 ปัญหาใหญ่ โควิด-19 ศก.-การเมือง!!

ปี 2564 ไทยต้องเผชิญ3ปัญหาผันผวน
ประเทศไทยในปี 2564 ไม่อาจหลีกเลี่ยง และ ยังต้องเผชิญกับ 3 ปัญหาหลัก คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเมือง ซึ่งทั้ง 3 ปัญหาจะยังดำรงอยู่ เพียงแต่ละระดับความร้อนแรงของปัญหา อาจมีรายละเอียดและระดับที่แตกต่างกันไปจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก อย่างน้อยทุกประเทศในโลก ก็ยังต้องเจอ 2 ปัญหาหลักเหมือนๆ กัน นั่นคือ ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และปัญหาเศรษฐกิจที่ตามมา ส่วนปัญหาการเมืองอาจมีในบางประเทศเท่านั้น ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น เราต้องย่อมรับว่ายังเป็นที่รอแก้ไขอยู่

          ปี 2564 ประกันรายได้เกษตรกร ใน 5 พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ยาง มัน ปาล์ม อ้อย และ ข้าวโพด ปีที่ 2 ปีการผลิต 2563/64 ครอบคลุมจำนวนเกษตรกร 7.67 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 75,017.66 ล้านบาท ได้แก่ ข้าว 23,495 ล้านบาท 4.5 ล้าน ครัวเรือน โดยราคาประกัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ปาล์มน้ำมัน วงเงิน 8,807.54 ล้านบาท 3.7 แสนครัวเรือน ผลปาล์มทะลาย (18%) กก.ละ 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ มันสำปะหลัง วงเงิน 9.8 พันล้านบาท 5.2 แสนครัวเรือนหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน ยาง วงเงิน 31,013.27 ล้านบาท 1.83 ล้านครัวเรือน ราคาประกัน ยางแผ่นดิบคุณภาพดี กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด DRC 100% กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย DRC 50% กก.ละ 23 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นสวนยางอายุ 7 ปี ขึ้นไป และเปิดกรีดแล้ว โดยเจ้าของสวนได้ 60% คนกรีดได้ 40% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1.9 พันล้านบาท 4.5 แสนครัวเรือน กก.ละ 8.50 บาท ณ ความชื้น 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

โควิดชี้ชะตาอัตราเติบโตศก.
ด้านเศรษฐกิจปี 2564 ทุกสำนักวิจัยด้านเศรษฐกิจ ต่างมีมุมมองที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา อย่าง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินเศรษฐกิจโลกขยายตัวเกิน 5% รวมถึงมองเศรษฐกิจก็เป็นบวก (4-5%) หรืออย่าง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ประเมินเศรษฐกิจไทยเป็นบวก (3.5-4.5%) ตามแรงกระตุ้นของภาครัฐ ผ่านการใช้งบประมาณ มาตรการกระตุ้นการบริโภค เช่น ผลที่ทำมาก่อนหน้านี้ อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจัดสินค้าสินค้าซึ่งต่อเนื่องมาแล้ว 8 ล็อตสามารถลดภาระใช้จ่ายประชาชนหลายพันล้านในปีก่อน ยังมีเรื่องประกันรายได้ซึ่งเป็นการเติมเงินให้เกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก เมื่อรายได้เกษตรกรดีขึ้นก็นำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียน

ใช้จ่ายภาครัฐแม่เหล็กพยุงจีดีพี
มักจะเกิดคำถามว่า ปี 2564 มีอะไรที่จะเป็นขับเคลื่อนให้ประเทศไทยไปต่อ สำหรับประเทศไทย อันดับแรก คือ แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐก็ต้องเร่งรัดงบประมาณผ่านโครงการและมาตรการต่างๆ ให้ได้ตามแผนงาน ยิ่งเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจได้แล้ว การจับจ่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนก็จะคล่องในระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันต้องเร่งรัดนำรายได้เข้าประเทศ ทั้งภาคส่งออก และภาคท่องเที่ยว รวมถึงภาคลงทุน แต่ในช่วงต้นๆ ของปีนี้ เราคงต้องพึ่งพาแรงขัดเคลื่อนจากภาครัฐบาล เป็นกลไกสำคัญ รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญ ทุกกระทรวงก็เตรียมหามาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง

         เมื่อทิศทางว่าประเทศไทยจะเดินหน้าด้วยการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ ภารกิจหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ คือ เดินหน้าลดค่าครองชีพและลดภาระประชาชน และธุรกิจ ยอมรับว่าผลกระทบจากโควิด-19 จากปีก่อนยาวมาถึงปีนี้ ส่งผลต่อรายได้ประชาชนติดขัด ช่วงโควิดระบาดกระทบแรงงานตกงาน คนว่างงานตัวเลขยังสูง เป็นประเด็นน่าห่วง ไม่แค่ไทยทั่วโลกก็เหมือนกัน ดังนั้น เราจะเดินหน้าออกมาตรการลดค่าครองชีพ โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ที่ทำมาแล้ว 8 ล็อต ก็จะเดินหน้าต่อทั้งปี หรือจนกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาจะหมดลง ภาคเอกชนทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายให้ความร่วมมือดีมาก ลดราคากันถึง 80-90% นั่นคือ เรามีเงิน 10 บาท ก็เหมือนได้สินค้า 90 บาท หรือ มีเงิน 20 บาทก็ซื้อสินค้าราคา 100 ได้

          โครงการประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มเม็ดเงินในกระเป๋าเกษตรกร ถ้าราคาพืชผลทางการเกษตรตกกว่าเกณฑ์ ขณะเดียวกันจะเดินหน้าเข้มข้นภายใต้แนวคิดเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด เป็นยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิต ที่ร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงพาณิชย์ ถือว่า ประสบความสำเร็จตามสมควรในปี 2563 ดูจากภาพรวมราคาพืชเกษตร ปีก่อน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีเกือบทั้งหมด ราคาผลไม้ พืชเกษตรหลายตัว ราคากระเตื้อง เช่น ยางพารา ทะลุเพดานประกันรายได้กำหนดที่ 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยาง 55-56 บาท/กิโลกรัม ใกล้เพดานราคาประกันรายได้ที่ 57 บาท ยางถ้วย 21-23 บาทเท่าราคาประกันรายได้ ส่วนราคาปาล์มน้ำมันเกินเพดานแล้วถึง 7 บาท อาจมีราคาข้าวเปลือกแตะหมื่นบาทต่อตันในรอบ 10 ปี ปีนี้ราคาอาจอ่อนตัวลงบ้าง แต่รัฐก็มีการเติมเงินผ่านประกันรายได้ ผลไม้เราก็ได้ทำแผนล่วงหน้าไว้สำหรับหน้าร้อนนี้ ซึ่งในภาวะอย่างนี้เราจะทำงานเชิงรุกมากขึ้น

     -การค้าระหว่างประเทศยิ่งเข้มข้น

          ปี 2564 การค้าระหว่างประเทศ จะเข้มข้นมากขึ้น เรื่องแรก คือ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลด้านส่งออก หากย้อนกับไปดูตัวเลขส่งออกปลายไตรมาส 3 ปี 2563 ก็จะพบว่า แนวโน้มการขยายตัวของการส่งออก ดีขึ้นต่อเนื่อง อัตราติดลบลดลง ถ้าดูตัวเลขเดือนมิถุนายน 2563 ติดลบสูงถึง 23% กรกฎาคมลบเหลือ 11% เดือนสิงหาคมเหลือลบ 7% เดือนกันยายนเรื่อยมา ลบ 3-4% ถือว่าตัวเลขส่งออกฟื้นตัวรูป “ยู เชฟ” ทำให้ทั้งปี 2563 ติดลบไม่เกิน 7% จากตัวเลขอย่างเป็นทางการ 11 เดือนแรกปี 2563 ติดลบ 6.9% ปัจจัยสำคัญคือกระทรวงพาณิชย์ ทำงานร่วมเอกชน อย่างใกล้ชิด ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐ-เอกชน พาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ ที่ผมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีก่อน เมื่อมีปัญหาไม่ว่าอะไร หรือ แม้จากโควิด-19 ระบาด ก็ได้หารือและนำไปสู่การปรับตัวได้เร็ว แม้เดินทางไปขายสินค้าหรือโรดโชว์ในต่างประเทศไม่ได้ แต่ได้สร้างกลไกเซลส์แมนจังหวัดและเซลส์แมนประเทศ ที่มีพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์ เป็น หัวหอก สำคัญ ร่วมกับเอกชน ปีนี้ก็จะยังเดินหน้าต่อ

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
112 (1) covid 19 (1) DACA (1) DACA (Deferred Action of Childhood Arrivals) (1) Dreamer (1) hot (3) pornhub (1) pornhub award (1) Pornhub Awards (1) กาละแมร์ (2) ข่าว (2) ข่าวประจำวัน (3) ข่าวโควิด (3) คำค้นหายอดนิยม (1) คำค้นหายอดนิยมในไทยประจำปี 2563 (1) จุดเสี่ยงในการระบาดละลอกใหม่ (1) ชาวเมียนมา (1) น้องชมพู่ (2) บ้านโป่ง (1) ประท้วงฮ่องกง (1) ปารีณา (1) ผู้ติดเชื้อย่านประชาชื่น (1) พม่า (1) พระมหาสมปอง (1) พระมหาไพรวัลย์ (1) พส. (1) ฟาร์มเฟส (1) รพ.แม่สอด (1) ลุงพล (1) วัคซีน covid 19 (1) สวมสิทธิ์ทุเรียนเพื่อนบ้าน (1) สั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็ง (1) หวย (2) หวยดังงวดนี้ (4) อนุทิน (1) อัพเดทโควิด (1) เชียงใหม่ (2) เพิ่มทุเรียนถือเป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (1) เลขเด็ดงวดนี้ (1) โควิคด-19 (7) โควิด (30) โควิด-19 (3) โควิด19 (18) โควิดประชาชื่น (1) ไทยไปดวงจันทร์ (1)