#dek64กำลังถูกทิ้ง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังศธ.ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS

#dek64กำลังถูกทิ้ง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังศธ.ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS

#dek64กำลังถูกทิ้ง แฮชเท็ก #dek64กำลังถูกทิ้ง ทะยานขึ้นสู่เทรนด์ทวิตเตอร์ไทยอันดับ 1 หลังจากที่นักเรียนมีข้อเรียกร้องให้เลื่อนการสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (ทีแคส ) เช่น โอเน็ต GAT / PAT และวิชาสามัญ เพราะวันสอบเหล่านี้ตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียน 

โควิด-19 ซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ทำให้ต้องมีการเลื่อนการเรียนการสอนออกไป และนักเรียนก็ไปเรียนลำบากในช่วงดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นต้อวเรียนที่บ้านอาจทำให้ได้รับเนื้อหาไม่เต็มที่ อีกทั้งบางคนยังไม่มีความพร้อมด้านการเรียนออนไลน์ 

#dek64กำลังถูกทิ้ง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังศธ.ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS02

ข้อเรียกร้องการเลื่อนสอบ โดยเรี่องนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงกรณี ข้อเรียกร้องการเลื่อนสอบ โอเน็ต- GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญระบุว่า การจัดทำปฏิทินสอบ TCAS64 นั้น ประกาศให้ทราบทั่วกันไม่น้อยกว่า 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.2563 ซึ่งผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ภาคการเรียน 

ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน อีกทั้ง สพฐ.ยังขอความร่วมมือทุกโรงเรียน กำหนดปฏิทินสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.6 โดยคำนึงถึงการสอบในระบบ TCAS ด้วย นอกจากนี้ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการเข้าทดสอบจำนวนมาก โดยในปี 2564 มีผู้สมัคร GAT/PAt จำนวน 257,274 คน วิชาสามัญ 175,003 คน และ O-NET 387,139 คน โดยรับสมัครแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.2563

#dek64กำลังถูกทิ้ง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังศธ.ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS03

การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การประกาศให้เปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องมีเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้สมัครทั่วประเทศได้รับข้อมูล เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะวันสอบเท่านั้น แต่อาจรวมถึงสนามสอบและเลขที่นั่งสอบด้วย นอกจากนี้การเลื่อนวันสอบ จะกระทบต่อ TCAS รอบ 2 คือ รอบโควตา และกระทบระยะเวลาคัดเลือกในรอบต่อไป รวมถึงผู้เข้าสอบมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมใน TCAS ด้วย ทั้งอาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนด้วย

 อย่างไรก็ตาม สทศ.ได้พิจารณาให้ปรับวันสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 จากวันที่ 27-28 มี.ค.2564 เป็น 27 และ 29 มี.ค.2564 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว

ไม่เลื่อนสอบ TCAS  ด้าน ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการะบบ TCAS64 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขอยืนยันตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทาวการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS 

#dek64กำลังถูกทิ้ง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังศธ.ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS04

ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน โดยให้เหตุผลว่าเป็นระบบการคัดเลือกกลางผู้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่ผู้เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการคัดเลือกกลาง ได้พยายามดูแลผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และการตัดสินใจอยู่บนหลักการที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน 

เรียกร้องผ่านแฮชแท็ก ภายหลังจากมีการเผยแพร่แถลงการณ์ดังกล่าว นักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้รับผลกระทบบางส่วน ได้เรียกร้องผ่านแฮชแท็ก #dek64กำลังถูกทิ้ง โดยมีการแสดงความคิดเห็นผ่านแฮชแท็กแล้ว 123,000 ครั้ง เพื่อย้ำจุดยืน #เลื่อนให้กันได้มั้ย

 ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมเหตุผลถึงความจำเป็นในการเรียกร้องทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในช่วงโควิด-19 และความกังวลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคในระหว่างการสอบด้วย พร้อมยกกรณีปี 2557 ที่มีการเลื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม

#dek64กำลังถูกทิ้ง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังศธ.ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS05
#dek64กำลังถูกทิ้ง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังศธ.ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS06
#dek64กำลังถูกทิ้ง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังศธ.ออกแถลงการณ์ไม่เลื่อนสอบ TCAS07

เครดิตภาพ : มติชนออนไลน์, www.amarintv.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
112 (1) covid 19 (1) DACA (1) DACA (Deferred Action of Childhood Arrivals) (1) Dreamer (1) hot (3) pornhub (1) pornhub award (1) Pornhub Awards (1) กาละแมร์ (2) ข่าว (2) ข่าวประจำวัน (3) ข่าวโควิด (3) คำค้นหายอดนิยม (1) คำค้นหายอดนิยมในไทยประจำปี 2563 (1) จุดเสี่ยงในการระบาดละลอกใหม่ (1) ชาวเมียนมา (1) น้องชมพู่ (2) บ้านโป่ง (1) ประท้วงฮ่องกง (1) ปารีณา (1) ผู้ติดเชื้อย่านประชาชื่น (1) พม่า (1) พระมหาสมปอง (1) พระมหาไพรวัลย์ (1) พส. (1) ฟาร์มเฟส (1) รพ.แม่สอด (1) ลุงพล (1) วัคซีน covid 19 (1) สวมสิทธิ์ทุเรียนเพื่อนบ้าน (1) สั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็ง (1) หวย (2) หวยดังงวดนี้ (4) อนุทิน (1) อัพเดทโควิด (1) เชียงใหม่ (2) เพิ่มทุเรียนถือเป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (1) เลขเด็ดงวดนี้ (1) โควิคด-19 (7) โควิด (30) โควิด-19 (3) โควิด19 (18) โควิดประชาชื่น (1) ไทยไปดวงจันทร์ (1)