ผู้ว่าฯกทม.ลั่น 28 ม.ค. เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งก่อนเปิดเรียน

ผู้ว่าฯกทม.ลั่น 28 ม.ค. เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งก่อนเปิดเรียน

 รายงานความพร้อม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม พร้อมรายงานความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

 มาตรการหลักก่อนเปิดเรียน โดยสำนักงานการศึกษาได้เตรียมพร้อม มาตรการหลักก่อนเปิดเรียน ประกอบด้วย จำกัดผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน เน้นย้ำให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือ ทำความสะอาด รวมถึงการค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงภายในโรงเรียน โดยทำควบคู่กับมาตรการอื่น เช่น  เน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้น และเว้นระยะห่างนักเรียนกับครัว รวมถึงการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารของนักเรียน เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นมีช่วงเวลาในการถอดหน้ากากที่น้อยลงขณะรับประทานอาหาร

 เน้นอาหารปรุงสุกใหม่ รวมถึงการดูแลในเรื่องอาหารที่รับประทานนั้น ทางโรงเรียนก็ต้องปรุงสุกใหม่ทุกมื้อ รวมถึงการจัดเวลาพักรับประทานอาหารให้เหลื่อมเวลากัน เพื่อลดการรวมตัวของนักเรียน การใช้ห้องน้ำก็ต้องจัดสลับกันตามสมควร มีการรอคิวและเว้นระยะห่างกันอย่างชัดเจน พร้อมเน้นย้ำเรื่องการดูแลนักเรียนให้ล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง

 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง โดยในวันที่ 26 ม.ค. นี้ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง จะจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีการประกาศให้เปิดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และสำหรับในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 292 ศูนย์ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต (ยกเว้น บางบอน, บางรัก, สัมพันธ์วงศ์, พระนคร และ บางกอกใหญ่) ได้เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์แบ่งเป็น 2 ระยะ

 ระยะเตรียมการก่อนเปิด ในส่วนของ ระยะเตรียมการก่อนเปิด จะมีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ ทำความสะอาดพื้นผิวการเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ล้างมือ รวมถึงในส่วนของอาสาสมัครที่จะเข้ามาดูแลเด็ก ได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่องการป้องกันโรค เตรียมการแสดงและจัดกิจกรรมโดยมีระยะห่าง รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้เตรียมเด็กให้มีความพร้อมด้วย หลีกเลี่ยงไปยังสถานที่แออัด และหมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้ววยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์

 ระยะเปิดดำเนินการ ในส่วนของระยะเปิดดำเนินการนั้น ได้แก่

 คัดกรองอาสาสมัคร 1. จะมีการ คัดกรองอาสาสมัคร ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลเด็ก จะมีการวัดไข้ และซักประวัติโดยละเอียด

 คัดกรองผู้ปกครองและเด็ก 2 . จะต้องมีการ คัดกรองผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน จะมีการวัดไข้ และซักประวัติด้วยเช่นกัน

 เข้า-ออกทางเดียว 3. ในส่วนของการรับ-ส่งเด็ก นั้น ทางศูนย์ฯ จะต้องมีการ กำหนดช่องทางเข้าและออกทางเดียว และยังจำเป็นต้องเว้นระยะห่าง 2 เมคร จำกัดไม่ให้เกิดความแออัดหรือการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้น

สวมหน้ากากอนามัย 4. เน้นย้ำในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย 100%

ล้างมือ 5. จัดให้มีจุด ล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์ และล้างมือทุก 1-2 ชั่วโมง

 รักษาระยะห่าง 6. จัดอัตราส่วนนักเรียนก่อนวัยเรียน โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมไม่เกินกลุ่มละ 5 คน ต่ออาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 1 คน โดย เว้นระยะห่าง ระหว่างกลุ่ม

เท่าที่จำเป็น 7. การจัดกิจกรรมภายในศูนย์นั้นยึดหลัก 2 ตรม. ต่อคน โดยจัดพื้นที่การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และ ลดการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น และใช้อุปกรณ์เป็นรายบุคคลไป

 งดกิจกรรมรวมกลุ่ม 8. ควรงดกิจกรรมที่มี การรวมกลุ่ม เช่น การแข่งกีฬา และงดการต่อแถวแบบประชิด

 ทำความสะอาดบ่อย 9. ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดทุกวัน

 อุปกรณ์เพียงพอ 10. อปุกรณ์สื่อการเรียนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกประเภท มีเพียงพอ แก่เด็กทุกคน

 ทำความสะอาดทุกวัน 11. อุปกรณ์และของใช้เด็กที่ทำจากผ้า เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ปลอกหมอน ต้องทำความสะอาดทุกวัน

ทำความสะอาดร่างกาย 12. อาสาสมัครที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กนั้น ต้อง ทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่

 ตรวจร่างกาย 13. อาสาสมัครที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กต้องตรวจร่างกายประจำปี ปีละ1 ครั้ง

 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 14. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

เครดิตภาพ : ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้นธุรกิจ, https://tharahat.go.th

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
112 (1) covid 19 (1) DACA (1) DACA (Deferred Action of Childhood Arrivals) (1) Dreamer (1) hot (3) pornhub (1) pornhub award (1) Pornhub Awards (1) กาละแมร์ (2) ข่าว (2) ข่าวประจำวัน (3) ข่าวโควิด (3) คำค้นหายอดนิยม (1) คำค้นหายอดนิยมในไทยประจำปี 2563 (1) จุดเสี่ยงในการระบาดละลอกใหม่ (1) ชาวเมียนมา (1) น้องชมพู่ (2) บ้านโป่ง (1) ประท้วงฮ่องกง (1) ปารีณา (1) ผู้ติดเชื้อย่านประชาชื่น (1) พม่า (1) พระมหาสมปอง (1) พระมหาไพรวัลย์ (1) พส. (1) ฟาร์มเฟส (1) รพ.แม่สอด (1) ลุงพล (1) วัคซีน covid 19 (1) สวมสิทธิ์ทุเรียนเพื่อนบ้าน (1) สั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็ง (1) หวย (2) หวยดังงวดนี้ (4) อนุทิน (1) อัพเดทโควิด (1) เชียงใหม่ (2) เพิ่มทุเรียนถือเป็นสินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง (1) เลขเด็ดงวดนี้ (1) โควิคด-19 (7) โควิด (30) โควิด-19 (3) โควิด19 (18) โควิดประชาชื่น (1) ไทยไปดวงจันทร์ (1)