สิงค์โปร์ ประเทศเกาะเล็ก ๆ ในเอเชีย จัดเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตของผู้คน และความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง แต่ในวันนี้ ไม่เพียงแต่เรื่องปากท้อง และเศรษฐกิจที่ดีเท่านั้นของผู้คนที่นี่ ยังคงมีเรื่องของสุขอนามัยที่มีระบบการจัดการด้านความสะอาดที่จัดได้ว่าดีมากเป็นอันดับต้น ๆ ในเรื่องของการเอาใจใส่แบบจริงจัง

เมื่อคุณก้าวขาขึ้นไปบนเครื่องบินสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ความกดดันหวาดระแวงในเรื่องของสถานที่นั่ง กลิ่น และอากาศภายใน แต่เมื่อคุณได้ก้าวเท้าและนำตัวคุณเข้าไปยังท่าอากาศยานชางงีในสิงคโปร์คุณจะได้พบกับความสะอาดและรู้สึกได้ถึงความใส่ใจในสุขอนามัยของผู้โดยสาร

ชางงี ท่าอากาศยานนานาชาติของสิงคโปร์และเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศสิงคโปร์ โดยท่าอากาศยานแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมทางอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ระบบการจัดการด้านความสะอาดภายในท่าอากาศยาน มีความสะอาดที่สามารถสัมผัสแรกได้จากกลิ่นหอมที่ไม่มีกลิ่นอับ กำแพงสีเขียวสบายตา รวมไปถึงระบบการบำบัดน้ำภายในที่สามารถสร้างระบบหมุนเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และที่น่าสนใจมากนั่นคือพนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านสนามบินที่ไม่ได้มีเพียงแต่มนุษย์ ยังมีรวมไปถึงหุ่นยนต์ทำความสะอาดอีกด้วย แม้กระทั่งการกล่าวถึงของต่างชาติเกี่ยวกับการทำให้หมากฝรั่งถูกจัดเป็นขยะที่ถูกควบคุม

ความคิดด้านการให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดที่ผู้นำสิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นโดยนายกรัฐมนตรี Lee Kuan Yew มีความคิดที่จะดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียว การใส่ใจด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดดการลงทุนที่ยั่งยืนได้ดี จนเกิดความคิดที่จะสร้างให้สิงคโปร์ได้เป็น โอเอซิสโลกที่เป็นหนึ่งใสภูมิภาคที่ 3 

การเริ่มต้นฟอกความสะอาดของสิงคโปร์ เริ่มจากการจัดการระบบบำบัดระบบน้ำเสียภายในประเทศโดยการสร้างโปรแกรมเพื่อต่อสู้กับภาวะโรคไข้เลือดออกและการล้างมลพิษทางน้ำ การเริ่มปลูกต้นไม้และการรณรงค์ด้านสุขอนามัยแบบจริงจังเพื่อดึงดูดให้ประชาชนตระหนักถึงและเข้าร่วม

ลี ประกาศต่อประชาชนในประเทศของเขาว่า “การรักษาชุมชนให้สะอาดต้องการคนที่ใส่ใจและมีสำนึกในความรับผิดชอบ” มีการเกิดขึ้นของโครงการด้านความสะอาดในสิงคโปร์ เช่น Keep Singapore Clean เมื่อปี 2511 

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการออกกฏหมายการรณรงค์ด้านสุขอนามัยสาธารณะทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนให้ความสนใจและปฏิบัติอย่างจริงจัง

ในขณะนี้สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสิงคโปร์จัดอยู่ในอันดับที่ดีเยี่ยม สามารถดึงดูดดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนได้เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตึกสูงระฟ้า ความหนาแน่นของบางพื้นที่ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถสร้างสุขอนามัยที่ดีได้ แต่สิงคโปร์ทำให้เห็นแล้วว่า พวกเขาให้ความสำคัญและทำให้มันเป็นพื้นที่ที่สะอาดยอดเยี่ยมได้จริง

Credit by :

http://www.bbc.com/travel/story/20210407-singapores-endless-pursuit-of-cleanliness?referer=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F