คำค้นหายอดนิยมในไทยประจำปี 2563 ของ Google ประเทศไทย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในทุกๆปี ช่วงเดือนธันวาคม หรือช่วงใกล้จะสิ้นปี ทาง Google จะรวบรวม ข้อมูลของคำค้นหา เป็นการจัดอันดับ คำค้นหายอดนิยม ประจำปี ให้เราทราบ โดยจะแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ในปีนี้ ที่สถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ส่งผล ต่อการเปลี่ยนแปลง ของพฤติกรรม และความสนใจ ในการค้นหาคำที่หลากหลายมากขึ้น โดยในปีนี้ ทาง Google จำแนกคำค้นหายอดนิยม ทั้งสิ้น 12 หมวด คือคำค้นหายอดนิยม ข่าว ภาพยนตร์ เพลง ละคร วิธี ร้านอาหาร ร้านขนม ศูนย์อาหาร ประเภทร้าน ที่เที่ยว เรียน และออนไลน์ Google ประเทศไทย แนะนำส่งข่าวประชาสัมพันธ์ คำค้นหายอดนิยมประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ คำค้นหายอดนิยมประจำปี 2563 แสดงให้เห็นถึงภาพรวม ของทั้งปีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านสายตา และการค้นหา ของคนในประเทศไทย รวมไปถึง การใช้ข้อมูลจาก […]