ยุ่งเเล้ว “ลาว” สั่งห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็ง จากไทย

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ covid ที่เริ่มมาจากตลาด กลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครนั้น ทำให้เกิดผลเสียหายที่ตามมาอย่างรุนแรง ต่ออุตสาหกรรมการค้า กับประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานั้น คือประเทศ สปป.ลาวสั่งห้ามนำเข้าจากไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทางรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และปลัดกระทรวงพาณิชย์ของไทย อย่างนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ทำเรื่องและเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจสาเหตุอย่างแท้จริงกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของลาว ในวันนี้  เพื่อให้ทางลาวได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าอาหารทะเลสด ที่ มาจากไทย หรืออาหารแช่แข็งนั้น ไร้โรคติดต่อใดๆทั้งสิ้นโดยโรคโควิตนั้นจะไม่แพร่เชื้อจากคนสู่สัตว์แต่ใด  โดยสำหรับประเทศไทยเรานั้นก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในการส่งอาหารทะเลและอาหารแช่แข็งในแต่ละปีให้กับประเทศลาว ซึ่งลาวนั้น นำเข้าอาหารทะเลจากไทย ตกปีละ 100 ถึง 120 ล้านบาท แน่นอนว่าพอเกิดเหตุแบบนี้ประเทศลาวก็ได้สั่งห้ามนำเข้าสินค้าจำพวกอาหารทะเลสดและแช่แข็งจากประเทศไทย ทุกประเภท เป็นเวลาชั่วคราว และอีกทั้งยังกำชับว่า ให้รอจนกว่าจะยืนยันได้ถึงความปลอดภัยของอาหารทะเลที่ส่งมาจากประเทศไทยเสียก่อน ว่าจะไม่พบการปนของเชื้อโรค covid-19 แล้วจึงจะค่อย ดำเนินการนำเข้าต่อไป ในภาคส่วนของรัฐบาลไทยเรานั้นหลังจากที่ได้ประชุมหารือกันก็ค่อนข้างจะเครียดเนื่องด้วยจะทำอย่างไรเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลสด แช่แข็ง แช่เย็นของไทย  ที่จะไม่ให้เป็นที่ เคลือบแคลง ระแวงหรือไม่ไว้ใจในการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยปราศจากเชื้อโรค หรือการแพร่ระบาดของเจ้าโรคร้ายโควิด 19 ซึ่งแน่นอนว่า ประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงประเทศลาวนั้นก็ไม่เชื่อมั่นเลยว่าสินค้า อาหารทะเลและแช่แข็ง […]