อัพเดทสถานการณ์โควิด 19 – วันที่ 25 ธันวาคม 2563

อัพเดทสถานการณ์โควิด 19 – วันที่ 25 ธันวาคม 2563 1.ศบค. ประกาศแล้วล่าสุดมีพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยรายใหม่ล่าสุดเพิ่มขึ้นอีก 46 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 39 ราย และมาจากต่างปู่ระเทศอีก 7 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,607 ราย สำหรับผู้ป่วยใหม่ในประเทศไทย แบ่งได้ดังนี้ สมุทรสาคร จำนวน 1,086 คน (แรงงานข้ามชาติ )  กรุงเทพมหานคร 10 คน  นครปฐม 8 คน สมุทรปราการ 7 คน  สุพรรณบุรี 7 คน สมุทรสงคราม 6 คน สระบุรี 5 คน นนทบุรี 4 คน  ปทุมธานี 3 คน นครราชสีมา 3 คน […]