การคลัง ดับฝัน ยันไม่แจก เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 แม้ยังมีเงินเหลือ

โดยกล่าวว่า ต้องเอาไว้เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนาคต และคาดว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทย จะโตขึ้น 3% โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังงาน Thailand Smart money ถึงกระแสที่รัฐบาลมีข่าวว่า จะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่มเติมอีกครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการที่เคยใช้มาแล้ว คือโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งโครงการดังกล่าว ให้เงินช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด- 19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท เนื่องจาก ปัจจุบัน กำลังมีการระบาดของโรคโควิด 19 ขึ้นอีกรอบ โดยได้กล่าวว่า ยังไม่มีแนวคิดในเรื่องดังกล่าว เพราะเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็น ที่ต้องใช้มาตรการเยียวยา ด้วยการแจกเงินในช่วงนี้ และยังได้กล่าวว่า ” ผมไม่อยากให้คิดถึงสถานการณ์ที่รุนแรงไปก่อน ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเดินหน้า คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป ให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ ทั้งนี้สำหรับกระทรวงการคลัง […]